תרבות

יום המעשים הטובים

לאורך כל השנה אגודת הסטודנטים שמה לה למטרה את ההתנדבות והעזרה לקהילה כערך עליון 
כחלק בלתי נפרד מהווייתה. אגודת הסטודנטים של נתניה שמחה לקחת חלק "ביום המעשים 
הטובים", זו היא יוזמה שבמהלכה נרתמים סטודנטים מהמכללה לטובת פרויקטים שונים לטובת 
הקהילה.

 

יום זה יתקיים בתאריך ה 24.3.15 הרשמה דרך מזכירות האגודה.