רווחה

 

 

 

 

נדב קובץ | רמ"ד רווחה

מייל:

 

משה עזרא | רמ"ד רווחה, מילואים

מייל:

משה פידלמן | רמ"ד רווחה, דיור

מייל:

 

 

מחלקת רווחה של אגודת הסטודנטים נתניה אחראית על רווחת הסטודנטים ותפעל לאורך השנה על מנת לשפר, לעזור ולתמוך בכל עניין. החל מפינות קפה, קפיטריה, מלגות ועוד.